INSTYTUCJE GMINY NAREW

1,5

2

URZĄD GMINY NAREW
ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
tel. 85 6816016   fax 85 8733535
e-mail: narew@narew.gmina.pl

Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek   7.30-15.30

Wójt - Kierownik Urzędu
Andrzej Pleskowicz

 

www.narew.gmina.pl

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NARWI
ul. Mickiewicza 81, 17-210 Narew
tel./fax 85 6816644
e-mail: spignarew@wp.pl

Dyrektor
Jerzy Ostapczuk

 

 

www.szkolanarew.edu.pl

3

4

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NARWI
ul. Mickiewicza 18, 17-210 Narew
tel. 85 6816870   fax 85 6816775
e-mail: gbpn@wp.pl

Dyrektor
Anna Andrzejuk - Sawicka

 

www.biblioteka.narew.gmina.pl

NARWIAŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Mickiewicza 105, 17-210 Narew
tel./fax 85 6816086
e-mail: nok@narew.gmina.pl

Dyrektor
Agata Smoktunowicz

 

www.nok.narew.gmina.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi jest jednostką organizacyjną Gminy Narew podległą Wójtowi Gminy. Mieści się on w budynku Urzędu Gminy Narew i pracuje w w godzinach od 7.30 do 15.30.


Elżbieta Lewicka - Kierownik
pokój nr 9, tel./fax 85 6816742