Punkt Informacji Turystycznej
i Promocji Gminy Narew
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi


POMOC
     


Projekt pt. „Utworzenie punktów informacji turystycznej i promocji Gminy Narew” został zrealizowany
dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013