OBIEKTY SAKRALNE

Podczas wycieczek po gminie na uwagę zasługują stare XVIII i XIX-wieczne obiekty sakralne (kościół, cerkwie, kapliczki) oraz przydrożne krzyże i stare cmentarze. W Narwi znajduje się barokowy, drewniany, rzymskokatolicki kościół z 1755 roku oraz prawosławna cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z XIX wieku (wnętrze cerkwi zostało odbudowane po pożarze w 1990 roku).

Ponadto na terenie gminy jest jeszcze kilka starych cerkwi min. w Koźlikach, Trześciance, Łosince, Tyniewiczach Dużych oraz w Puchłach.

W miejscowości Odrynki nad rzeką Narew usytuowany jest pierwszy w Polsce prawosławny Skit p.w. Śww. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich, którego przełożonym jest ks. archim. Gabriel (Giba).