PRZYSTAŃ KAJAKOWA W NARWI

 

W 2013 roku zakończona została inwestycja budowy przystani kajakowej w Narwi nad rzeką Narew w ramach projektu pt. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi”. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, a Gmina Narew była partnerem w projekcie.

 

W ramach inwestycji nad rzeką Narew wybudowanych zostało kilka obiektów małej infrastruktury turystycznej. Przystań kajakową w Narwi tworzą pomost usytuowany nad brzegiem rzeki, suszarka na kajaki, wieża widokowa, 2 duże wiaty wraz z podestem drewnianym, małe wiaty; miejsce ogniskowe wraz z ławeczkami, tablica informacyjna oraz toalety drewniane.

 

 

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.