KRAINA OTWARTYCH OKIENNIC

Krainę Otwartych Okiennic tworzą trzy unikatowe pod względem architektonicznym wsie: Trześcianka, Soce i Puchły, które są położone w dolinie rzeki Narew. Cechą charakterystyczną domostw Krainy Otwartych Okiennic jest bogata dekoracja snycerska domów w formie nadokienników i podokienników, okiennic, wiatrownic, narożników, a także dekoracyjne zdobienia elewacji i szczytów. Ornamentyka ta jest niespotykana w innych regionach Polski i nawiązuje do zdobnictwa stosowanego w rosyjskim budownictwie ludowym. Oprócz wspomnianych okiennic równie podziwiane są stare krzyże wotywne, a także zabytkowe kapliczki prawosławne oraz cerkwie.

 

 

W Socach znajduje się drewniana kapliczka p.w. Św. Proroka Eliasza, zaś kapliczka w Trześciance usytuowana jest przy drodze na cmentarz parafialny. Ponadto w Trześciance znajduje się cerkiew parafialna p.w. Św. Michała Archanioła z 1864 roku oraz cerkiewka cmentarna z XIX wieku. W Puchłach natomiast usytuowana jest przepiękna cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej z 1913 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Miejscowa architektura domostw, zagród i świątyń bardzo pięknie wpisała się w miejscowy krajobraz. Walory przyrodnicze regionu tj. lasy, czysta rzeka, w której można się wykąpać, zachęcają do odwiedzenia Krainy. Cisza i spokój, jakie panują w Socach i Puchłach z powodu ich oddalenia od szos samochodowych wręcz zachwycają - tutaj można naprawdę odpocząć.